Nyheter

Heimstaden blir tredje største aktør i utleiemarkedet i Nederland

Heimstaden kjøper 536 eiendommer, totalt 9 544 leiligheter og ca. 12 100 kvm næringslokaler. Eiendommene er geografisk spredd i Nederland, med en viss konsentrasjon i Randstadregionen.

Heimstaden har lenge fulgt det nederlandske eiendomsmarkedet og gjennomførte det første kjøpet i oktober 2018. Det nederlandske boligmarkedet er preget av gunstige grunnleggende faktorer for boliger i forhold til andre land, som økt boligmangel, årlig utleieindeksering og vekst i markedsleie som overstiger inflasjonen. Leiemarkedet er også i stor grad regulert, noe som fører til leieøkninger over inflasjonen og reguleringene er identiske for hele landet. Gjennom dette kjøpet får Heimstaden en god eksponering mot Nederland og blir en stor aktør i det nederlandske boligmarkedet som den tredje største boligeieren.

PUBLISERT april 23, 2019

Kommentarer er stengt.