Privacy Policy

Denne personvernerklæringen gjelder Fredensborg AS, org. nr. 929 301 684 («Fredensborg») sin behandling av personopplysninger om besøkende på www.fredensborg.no («Nettsiden»).


Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Fredensborg samler inn, hvorfor Fredensborg behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Fredensborg vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Fredensborg er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Fredensborg sin behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Fredensborg AS, Stensberggaten 27, 0170 Oslo. Du kan også sende en e-post til post@fredensborg.no eller ta kontakt på telefon 23 29 20 00.

2 PERSONOPPLYSNINGSER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

Fredensborg behandler personopplysninger om besøkende på Nettsiden. Personopplysninger kan også samles inn gjennom din bruk av Nettsiden, via telefon, mail eller annen kontakt.

Fredensborg behandler personopplysninger til følgende formål:

a) Sende ut nyhetsbrev

E-postadresse kan registreres. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke du har avgitt eller avtale med deg.

b) Analyse- og markedsføringsformål: for å forbedre Nettsiden og Fredensborg sine tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta Fredensborg sine berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på Nettsiden og sine tjenester.

c) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

d) Rekruttering til nye stillinger

CV, søknad, attester og referanser kan registreres. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

3 OPPEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Fredensborg vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Fredensborg kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

4 BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Fredensborg tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.


5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL

TREDJEPARTER

Fredensborg vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.
Fredensborg bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Fredensborg vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med Fredensborg dersom du ønsker mer informasjon om dette.

6 ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Fredensborg anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.
Når du «liker» eller blir medlem av Fredensborg sin Facebook-side eller Fredensborg sine sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Fredensborg sine sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

7 DINE RETTIGHETER


Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Fredensborg behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.
Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over Fredensborg behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Fredensborg oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Fredensborg sin behandling av personopplysninger med Fredensborg først.

8 ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Fredensborg sin behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

Comments are closed.