Hva betyr det at leieavtalen er tidsbestemt?

En tidsbestemt leieavtale er en avtale som løper fra en bestemt dato til en bestemt dato. Når den forhåndsbestemte tid er ute plikter leietaker å flytte uten oppsigelse. Minstetid for leie av leiligheter er 3 år. Husk at vi og har møblerte leiligheter som kan leies for bare kortere periode, om du heller trenger det.

Hva er minste leietid?

Våre leiekontrakter har bindingstid og oppsigelsestid. Sjekk leiekontrakten din under punkt 11. «Oppsigelse» for å se hva som gjelder for ditt leieforhold. Leietaker kan ikke si opp kontrakten slik at den opphører i november eller desember. Om du har bodd i leiligheten lenger enn din bindingstid, kan du sende en skriftlig oppsigelse til oss. Oppsigelsestiden er 3 måneder etter mottatt oppsigelse, regnet til månedsskifte.