News

Hun skal digitalisere eiendomsbransjen

Cathrine Klouman (56) blir Chief Digital Officer i Fredensborg AS.

Klouman er i dag Chief Operating Officer (COO) i kreditthåndterings- og inkassoselskapet Intrum AB, en stilling hun har hatt siden 2017.

– Fredensborg er størst i Skandinavia innen boligeiendom, og vokser i Europa gjennom sitt siste kjøp nr 3 i Nederland. Jeg ser frem til å være med på den videre europeiske ekspansjonen som er i full gang. Ambisjonen er at vi skal være i front på digitale plattformer og tjenester, noe som vil fornye selskapet, bransjen og samfunnet vi er en del av. Med store ambisjoner, betydelig investeringsvilje og engasjerte ledere og kommende kollegaer, er dette en av de mest spennende mulighetene i Norge. Dette kunne jeg ikke si nei til, sier Klouman, som begynner allerede i juni.

Klouman ble COO i Intrum i juni 2017, da norske Lindorff og svenske Intrum Justitia fusjonerte sine virksomheter. IT, digitalisering og operasjonelle innovasjonsprosjekter på tvers av 24 land i Europa, har vært på hennes agenda. Tilsvarende ansvar hadde hun også i Lindorff fra 2016. Klouman har vært sentral i konsolidering og modernisering av selskapets IT løsninger, samt utvikling av nye digitale tjenester for kunder og ansatte. Dette har bidratt til at selskapet har befestet sin posisjon som verdens største og ledende i sin bransje.

– Vår ambisjon er å bli like mye et teknologiselskap som et eiendomsselskap. I Cathrine får vi en person med en sterk evne til å se og kommunisere hvordan digitalisering kan og bør bli brukt til å forbedre forretningsprosesser, kundeopplevelser og arbeidsglede for ansatte. Hun er fremtidsrettet og visjonær, og skal jobbe aktivt med alle våre virksomhetsområder, sier Fredensborg-eier Ivar Tollefsen.

– Det har vært viktig for oss å finne en person som brenner for hva digitalisering er i praksis, hva det konkret kan bety for en virksomhet og hva man bør gjøre med det, legger Magnus Nordholm til, nylig tiltrådt CEO i Fredensborg AS.

– Det har vært viktig for oss å finne en person som brenner for hva digitalisering er i praksis, hva det konkret kan bety for en virksomhet og hva man bør gjøre med det, legger Magnus Nordholm til, nylig tiltrådt CEO i Fredensborg AS.

Før Intrum, har Klouman hatt ansvar for digitale endringsprosjekter og IT i flere organisasjoner og bransjer. Hun har vært IT direktør og CDO i MøllerGruppen, og har mer enn 15 års erfaring fra bank/finans gjennom ulike lederstillinger i DNB konsernet. Her har hun vært sentral i utviklingen av både nett- og mobilbanktjenester og hun har vært konserndirektør med ansvar for IT. Tidligere har hun jobbet i Bank-Axept og IBM. Klouman har innehatt en rekke styreverv i både offentlig og privat sektor, blant annet som styreleder i Dataforeningen. I dag er hun styremedlem i Møller Mobility Group og Sbanken. Hun har en MSc i Business Administration fra Handelshøyskolen BI og tilleggsutdannelse fra MIT Sloan School of Management.

Ansettelsen av Cathrine Klouman er foreløpig den siste i rekken av sentrale rekrutteringer til Fredensborg; Arve Regland (CEO i Entra ASA) begynner som finansdirektør etter sommeren, Andreas Martinussen (ex CEO Solon ASA) er ny leder for Fredensborg Fritid AS og Christian Fladeland (ex Colliers i Danmark) er ny leder av Heimstadens investeringsavdeling.

Fredensborg AS er morselskapet i Fredensborg-konsernet som eier mer enn 50 000 leiligheter i Skandinavia, Tyskland og Nederland gjennom Heimstaden AB. De andre forretningsområdene er Fredensborg Fritid (eid 85/15 med Andreas Martinussen), Fredensborg Bolig (eid 50/50 med Tollef Svenkerud) og Utleiemegleren AS (eid 50/50 med gründerne).

PUBLISHED April 23, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *